Afazi

Afazi beyindeki konuşma ile ilgili bölümlerin inme (felç), tümörler, travmatik beyin hasarı ve çeşitli nörolojik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir iletişim sorunudur. Hasarın boyutu ve yerine göre, kişinin konuşma ve anlamasına olan yansımaları da farklılık göstermektedir. Adlandırma, tekrarlama, anlamlı konuşma, işitsel anlama (duyduğunu anlama), okuma ve yazma becerileri de bu süreçten olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Hasar sonrasındaki kendiliğinden iyileşme sürecinde, dil ve konuşma terapistiyle çalışmak, hem konuşmanın yeniden kazanımında hem de önemli bir yetisini kaybetmiş olan bireye psikolojik destek sağlamak adına oldukça önemlidir.