Gecikmiş Konuşma

Dil edinimi ve konuşma çevredeki seslerin duyularak ve dinlenerek başladığı, sağlıklı bir işitme gerektiren bir süreçtir. Bebeklerin bir yaş civarında 3-4, 2 yaşında ise ortalama 50 anlamlı sözcük çıktısına sahip olmaları beklenmektedir. Daha sonra ise kullandıkları sözcükleri birleştirerek, dilbilgisel ekleri de ekleyip cümleler üretirler ve 4-5 yaşlarına geldiklerinde ise tüm ihtiyaçlarını anlaşılır bir şekilde ifade edebilirler. Dil edinimi sürecinde normal kabul edilen veya edilmeyen gecikmeler olabilir. Anne-babalar, konuşmada gecikmesi olan çocukları için, etraflarındaki bazı insanlar ya da uzmanlarca söylenen “nasıl olsa konuşur” düşüncesine kulak asmamalıdır. Uzman bir dil ve konuşma terapistine başvurarak ileride oluşabilecek (konuşmasının anlaşılamaması, okuma-yazmada güçlükler yaşaması, arkadaşlarının dalga geçmesi gibi) sorunları önlemeye çalışmalıdır. Gecikmiş konuşma terapilerinin haftada bir seanstan daha sık uygulanması ve yaş gruplarına uygun olarak oluşturulan grup terapileriyle desteklenmesi terapi etkililiğini olumlu yönde etkilemektedir