İşitme Sorunlarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İşitebilmek, dil ve konuşma gelişimi için temel unsurlardandır. Bu nedenle kişiler işitmeyle ilgili sorunlarla ne kadar erken yaşta karşılaşırsa dil ve konuşma becerileri de o kadar çok etkilenecektir. İşitme ile ilgili sorun yaşayan bireylerin, alıcı ve ifade edici dil becerilerinde yaşıtlarından geri kalabildikleri ve sözcük dağarcıklarının kısıtlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca soyut ve çok anlamlı sözcüklerde, karmaşık cümleleri anlamada ve yazmada ve de bazı sesleri birbirinden ayırt edip kullanmada zorlandıkları görülmektedir. Aile bireylerinin desteği ve erken cihazlandırma ile birlikte düzenlenen dil ve konuşma terapisi, bireylerin iletişim becerilerinin gelişimi ve buna bağlı olarak okul başarıları açısından önemlidir.