Kekemelik

Kekemelik, blok, uzatma, hece tekrarı gibi kesintiler ve engellerle konuşma akışının bozulmasıdır. Aileler ve kekemeliği olan bireylerin psikolojik etkenlerden sıkça bahsetmelerine rağmen, kekemeliğin ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca konunun gerçek uzmanı olmayan (psikologlar, psikiyatristler vb. çeşitli alanlardan doktorlar, çocuk gelişimciler gibi) kişiler de bu yanlış algıya katkıda bulunmaktadır. Dil ve konuşma terapistlerinin uyguladığı terapiler kişiye akıcı konuşma tekniklerini öğretmekte, bireyin kekemelikle ilgili farkındalığını arttırmakta ve kendisine/soruna ilişkin bakış açısını değiştirmeyi hedeflemektedir. Kekemelik terapisi sürecinde aile ve/veya çevre desteği olması sürece olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.