Kekemelik neden olur?

Yapılan araştırmalar sonunda kekemeliğe neden olan tek bir faktör henüz tespit edilememiştir. Genetik faktörler, çevre ve bireysel özelliklerin bir derecede etkili olduğu bilinmektedir.