Kekemelikte çözüm yolları nelerdir?

En sık kullanılan yöntemler, duyarsızlaştırma, akıcılığın şekillendirilmesi ve Lidcombe’dur. Uzmanınız yetkin olduğu yöntemi kullanarak akıcılık probleminize yardımcı olacaktır.