Nörolojik konuşma bozukluğu nedir? Tedavisi mümkün müdür?
Doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında ortaya çıkan beyin hasarına bağlı olarak dil ya da konuşma bozukluğu yaşanabilir, devamı için tıklayınız.

Doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında ortaya çıkan beyin hasarına bağlı olarak dil ya da konuşma bozukluğu yaşanabilir. Var olan ve ya sonradan yaşanan beyin hasarı çocukluk döneminde dilin edinilememesine ya da harflerin doğru üretilememesine, daha ileriki yaşlarda yaşanan beyin hasarı ise var olan dil ve konuşma becerilerinin kaybolmasına neden olabilir. Hasarın büyüklüğü, üzerinden geçen zaman, erken müdahale kriterleri de önemli olmakla birlikte bireyler, dil ve konuşma terapisinden fayda sağlayabilirler.