Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Otizm, sosyal becerilerde ve iletişimde sorunlara da neden olabilen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Konuşmanın anlamsal ve sosyal kullanım boyutlarında sorun yaşarlar; yani başkalarının anlattıklarını anlamakta zorlanabildikleri gibi neyi-nerede-ne zaman söylemeleri gerektiği konusunda da güçlük yaşayabilirler. İlgilerinin sınırlı olması, otizme eşlik edebilen zihin engeli, sözel uyaranları izleme konusunda yetersizlik ve isteksizlik, çevresel uyaranlara kapalı olma, dikkat süresindeki sınırlılıklar yeni sözcükler öğrenmelerine ve öğrendiklerini genellemelerine engel olabilmektedir. Otizmli bireylere yönelik düzenlenen konuşma terapisinde, bireylerin ilgi alanları, ilgilendikleri nesneler, iletişim kurmayı tercih ettikleri kişiler, iletişim şekilleri, gibi pek çok değişken iyi analiz edilmelidir. Terapi sürecinde dil ve konuşma terapisti tarafından anlamlı öğretim fırsatları ve stratejileri sunularak ailenin terapiye etkin katılımı amaçlanır. Otizme bağlı dil ve konuşma bozukluklarında yürütülen terapilerin sıklığı terapi etkililiği açısından önemlidir.