Terapi Programı
Değerlendirme sonrasında çocukların ailelerine ve/veya bakıcılarına çocuğun durumu hakkında bilgi verilir. Bireylere özel bir terapi planı ve haftalık terapi programı (bireyin durumu ve ailenin istekleri göz önünde bulundurularak) oluşturulur.